Välkommen till Folkhälsocentrum i Laholm

Bassängtider idag Torsdag 17/1: 06.00-08.00 & 13.00-19.30. Öppettider i aktivitetsbassängen, ring 0430 153 00.

Hand