Välkommen till Folkhälsocentrum i Laholm

Bassängtider idag Onsdag 21/11: 13.00-18.00. Relaxkväll 18.00-20.00. Öppettider för aktivitetsbassängen, ring 0430-153 00.

Avgifter

Bad 1 bad 10 bad 30 bad Årskort
Barn och ungdom (2-19 år) 26 kr. 228 kr. 530 kr. 710 kr.
Vuxen 51 kr. 457 kr. 1065 kr. 1 420 kr.
Pensionär 36 kr. 320 kr. 745 kr. 995 kr.
Familj 142 kr. 2 845 kr.
Familj med friskvårdskort* 2 415 kr.

*Priset gäller vid minst 6 månaders giltighetstid kvar på friskvårdskort

Folkhälsocentrum & utebad  Årskort
Barn 965 kr.
Vuxen 1 825 kr.
Pensionär 1 250 kr.
Familj 3 760 kr.
Gym Gym Gym inklusive bad
1 gång 55 kr. 80 kr.
1 gång
ungdom 16-19 år och pensionär
38 kr. 54 kr.
10 gånger 494 kr. 722 kr.
10 gånger
ungdom 16-19 år och pensionär
338 kr. 485 kr.
30 gånger 1 152 kr. 1 685 kr.
30 gånger
ungdom 16-19 år och pensionär
789 kr. 1 130kr.
Årskort 1 536 kr. 2 247 kr.
Årskort
ungdom 16-19 år och pensionär
1 052 kr. 1 500 kr.
Gyminstruktion 45 minuter 300 kr.
Massage 25 minuter 300 kr.
Verksamheter
Babysim 860 kr. per termin.
Babysim för barn boende utanför Laholms kommun 1 000 kr. per termin.
Simskola för barn 558 kr. per termin.
Simskola för barn boende utanför Laholms kommun 660 kr. per termin.
Simskola för vuxna 685 kr. per termin.
Simskola för vuxna boende utanför Laholms kommun 815 kr. per termin.
Gruppträning
Vattengymnstik, gym etc.
Vuxen 1 gång
81 kr.
Termin
710 kr.
Ungdom till och med 19 år och pensionär 1 gång
61 kr.
Termin
508 kr.
Vattengymnastik vuxen Drop in 12 gånger 853 kr.
Vattengymnastik ungdom till och med 19 år och pensionär Drop in 12 gånger 640 kr.

Alla klippkort (ej terminskort) gäller 1 år från försäljningsdatum och är inte personliga.
Priserna gäller från 1 januari 2018 med reservation för prisändringar.

Med pensionär avses person som fyllt 65 år samt person som erhåller sjukersättning eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Person som erhåller sjukersättning eller
aktivitetsersättning skall uppvisa intyg från Försäkringskassan.

Uppdaterad den 3 juli 2018 kl 08:34 av Jeanette Bengtsson