Välkommen till Folkhälsocentrum i Laholm

Bassängtider idag Måndag 18/12: 13.00-19.30. Öppettider för aktivitetsbassäng, ring 0430-153 00

Avgifter

Bad 1 bad 10 bad 30 bad Årskort
Barn och ungdom (2-19 år) 25 kr. 225 kr. 525 kr. 700 kr.
Vuxen 50 kr. 450 kr. 1050 kr. 1 400 kr.
Pensionär 35 kr. 315 kr. 735 kr. 980 kr.
Familj 140 kr. 2 800 kr.
Familj med friskvårdskort* 2 380 kr.

*Priset gäller vid minst 6 månaders giltighetstid kvar på friskvårdskort

Solarium  (från 18 år)
6 minuter 40 kr. exklusive bad 68 kr. inklusive bad
12 minuter 52 kr. exklusive bad 80 kr. inklusive bad
18 minuter 63 kr. exklusive bad 91 kr. inklusive bad
Gym Gym Gym inklusive bad
1 gång 54 kr 79 kr
1 gång
ungdom 16-19 år och pensionär
37 kr 53 kr
10 gånger 486 kr 711 kr
10 gånger
ungdom 16-19 år och pensionär
333 kr 477 kr
30 gånger 1 134 kr 1 659 kr
30 gånger
ungdom 16-19 år och pensionär
777 kr 1 113 kr
Årskort 1 512 kr 2 212 kr
Årskort
ungdom 16-19 år och pensionär
1 036 kr 1 484 kr
Gyminstruktion 45 minuter 300 kr
Massage 25 minuter 300 kr
Verksamheter
Babysim 850 kr. per termin.
Babysim för barn boende utanför Laholms kommun 1 000 kr. per termin.
Simskola för barn 550 kr per termin.
Simskola för barn boende utanför Laholms kommun 650 kr per termin.
Simskola för vuxna 675 kr per termin.
Simskola för vuxna boende utanför Laholms kommun 805 kr per termin.
Gruppträning
Vattengymnstik, gym etc.
Vuxen 1 gång
80 kr
Termin
700 kr.
Ungdom till och med 19 år och pensionär 1 gång
60 kr.
Termin
500 kr.
Vattengymnastik vuxen Drop in 12 gånger 840 kr.
Vattengymnastik ungdom till och med 19 år och pensionär Drop in 12 gånger 630 kr.

Alla klippkort (ej terminskort) gäller 1 år från försäljningsdatum och är inte personliga.
Priserna gäller från 1 januari 2017 med reservation för prisändringar.

Med pensionär avses person som fyllt 65 år samt person som erhåller sjukersättning eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Person som erhåller sjukersättning eller
aktivitetsersättning skall uppvisa intyg från Försäkringskassan.

Uppdaterad den 22 februari 2017 kl 11:06 av Andy Marshall