Välkommen till Folkhälsocentrum i Laholm

Bassängtider idag Lördag 6/6: STÄNGT

Avgifter

Bad 1 bad 10 bad 30 bad Årskort
Barn och ungdom (2-19 år) 30 kr 245 kr 570 kr 765 kr
Vuxen 55 kr 495 kr 1 150 kr 1 535 kr
Pensionär 40 kr 345 kr 805 kr 1 075 kr
Familj 155 kr 3 070 kr
Familj med friskvårdskort* 2 610 kr

*Priset gäller vid minst 6 månaders giltighetstid kvar på friskvårdskort

Folkhälsocentrum & utebad  Årskort
Barn 1 040 kr
Vuxen 1 970 kr
Pensionär 1 350 kr
Familj 4 060 kr
Gym Gym Gym inklusive bad
1 gång 60 kr 85 kr
1 gång
* ungdom 15-19 år och pensionär
40 kr 60 kr
10 gånger 535 kr 780 kr
10 gånger
* ungdom 15-19 år och pensionär
365 kr 525 kr
30 gånger 1 245 kr 1 820 kr
30 gånger
* ungdom 15-19 år och pensionär
850 kr 1 220 kr
Årskort 1 660 kr 2 425 kr
Årskort
* ungdom 15-19 år och pensionär
1 135 kr 1 620 kr

Gyminstruktion 45 minuter

* fyllda 15 år eller fyllda 12 år i föräldrars sällskap

325 kr
Massage 25 minuter
Massage 50 minuter
Massage 5-kort
Massage 10 kort
325 kr
575 kr
1 500 kr
2 800 kr
Verksamheter
Babysim 930 kr per termin
Babysim för barn boende utanför Laholms kommun 1 080 kr per termin
Simskola för barn 600 kr per termin
Simskola för barn boende utanför Laholms kommun 720 kr per termin
Simskola för vuxna 740 kr per termin
Simskola för vuxna boende utanför Laholms kommun 880 kr per termin
Gruppträning:
Vattengymnstik, gym etc.
Vuxen 1 gång
85 kr
Vårtermin
900 kr
Ungdom till och med 19 år och pensionär 1 gång
65 kr
Vårtermin
680 kr
Vattengymnastik vuxen drop-in 12 gånger 920 kr
Vattengymnastik ungdom till och med 19 år och pensionär drop-in 12 gånger 690 kr

Alla klippkort (ej terminskort) gäller 1 år från försäljningsdatum och är inte personliga.
Priserna gäller från 1 januari 2020 med reservation för prisändringar.

Med pensionär avses person som fyllt 65 år samt person som erhåller sjukersättning eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Person som erhåller sjukersättning eller
aktivitetsersättning skall uppvisa intyg från Försäkringskassan.

Uppdaterad den 19 maj 2020 kl 13:31 av Jeanette Bengtsson