Välkommen till Folkhälsocentrum i Laholm

Bassängtider idag Lördag 28/3: 10.30-15.30. Öppettider i aktivitetsbassängen, ring 0430-153 00.

Avgifter

Bad 1 bad 10 bad 30 bad Årskort
Barn och ungdom (2-19 år) 30 kr. 245 kr. 570 kr. 765 kr.
Vuxen 55 kr. 495 kr. 1 150 kr. 1 535 kr.
Pensionär 40 kr. 345 kr. 805 kr. 1 075 kr.
Familj 155 kr. 3 070 kr.
Familj med friskvårdskort* 2 610 kr.

*Priset gäller vid minst 6 månaders giltighetstid kvar på friskvårdskort

Folkhälsocentrum & utebad  Årskort
Barn 1 040 kr.
Vuxen 1 970 kr.
Pensionär 1 350 kr.
Familj 4 060 kr.
Gym Gym Gym inklusive bad
1 gång 60 kr. 85 kr.
1 gång
* ungdom 15-19 år och pensionär
40 kr. 60 kr.
10 gånger 535 kr. 780 kr.
10 gånger
* ungdom 15-19 år och pensionär
365 kr. 525 kr.
30 gånger 1 245 kr. 1 820 kr.
30 gånger
* ungdom 15-19 år och pensionär
850 kr. 1 220kr.
Årskort 1 660 kr. 2 425 kr.
Årskort
* ungdom 15-19 år och pensionär
1 135 kr. 1 620 kr.

Gyminstruktion 45 minuter

* fyllda 15 år eller fyllda 12 år i föräldrars sällskap

325 kr.
Massage 25 minuter
Massage 50 minuter
Massage 5-kort
Massage 10 kort
325 kr
575 kr
1 500 kr
2 800 kr
Verksamheter
Babysim 930 kr. per termin.
Babysim för barn boende utanför Laholms kommun 1 080 kr. per termin.
Simskola för barn 600 kr. per termin.
Simskola för barn boende utanför Laholms kommun 720 kr. per termin.
Simskola för vuxna 740 kr. per termin.
Simskola för vuxna boende utanför Laholms kommun 880 kr. per termin.
Gruppträning
Vattengymnstik, gym etc.
Vuxen 1 gång
85 kr.
Vårtermin
900 kr.
Ungdom till och med 19 år och pensionär 1 gång
65 kr.
Vårtermin
680 kr.
Vattengymnastik vuxen Drop in 12 gånger 920 kr.
Vattengymnastik ungdom till och med 19 år och pensionär Drop in 12 gånger 690 kr.

Alla klippkort (ej terminskort) gäller 1 år från försäljningsdatum och är inte personliga.
Priserna gäller från 1 januari 2019 med reservation för prisändringar.

Med pensionär avses person som fyllt 65 år samt person som erhåller sjukersättning eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Person som erhåller sjukersättning eller
aktivitetsersättning skall uppvisa intyg från Försäkringskassan.

Uppdaterad den 9 augusti 2019 kl 09:11 av Jeanette Bengtsson