Välkommen till Folkhälsocentrum i Laholm

Bassängtider idag Måndag 25/1: STÄNGT

Laholms skatepark

Laholms Skatepark
Laholms skatepark på 500 kvadratmeter i gjuten betong.

Området är indelat för två olika åkstilar med en ”bowl” och en ”street”.

Övrig information om skateparken

  • Ytan är på ca. 500 m² (15×35).
  • Belysningen är tänd till kl. 22.00.
  • Bänkar finns runt rampen.

Regler för säkerhet och trivsel

• All åkning sker på egen risk – använd hjälm och skydd.

• Alla åkare med skateboard, inlines och kickbike är välkommen att åka i parken. Motorfordon och cyklar är inte tillåtna.

• Visa respekt för varandra och ta hänsyn till oerfarna åkare.

• Grafitti och klotter förstör betongytan och är därför förbjuden.

• Skateparken är ett alkohol- och drogfritt område.

• Publik och vilande åkare ska uppehålla sig utanför åkytan.

• Använd papperskorgarna, så kan ni skejta istället för att plocka skräp.

Skada på anläggningen anmäles till Folkhälsocentrum.

Uppdaterad den 3 juli 2018 kl 08:35 av Jeanette Bengtsson