Välkommen till Folkhälsocentrum i Laholm

Bassängtider idag Torsdag 16/8: 06.00-08.00 & 15.00-19.00. Öppettider för aktivitetsbassäng, ring 0430-153 00.

Jeanette Bengtsson

Administratör bad

Direkt: 0430-153 07
jeanette.bengtsson@laholm.se

Uppdaterad den 3 juli 2018 kl 08:44 av Roger Westerberg

Kontakt

Simskola (Barn)

Simskola1 Simkunnighet omfattar mer än bara att kunna simma en viss sträcka. Den omfattar också kunskap om de risker som är förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar. I simskolan skall eleven få, förutom en grundläggande vattenvana och simkunskap, färdigheter inom livräddning och säkerhet. Kunskap i simning ger en livslång kunskap för en ökad livskvalité, glädje och trygghet i och vid vatten. På Folkhälsocentrum använder vi SLS (Svenska Livräddningssällskapet) utbildningsstege. Vi lär ut bröstsim och ryggsim med bröstbentag som första simsätt.

Vem är simkunnig?

Simkunnig anses den vara som kan: Falla i vattnet, få huvudet under, och efter att åter tagit sig till ytan kan simma 200m på djupt vatten, varav 50 m ryggsim.

Gruppförklaring simskola

Kontakt

Gruppförklaring simskola

Gruppförklaring och när barnen skall vara födda för de olika grupperna hösten 2018, våren och sommaren 2019

 

Simskola1

Nivå 1, barn födda -14 eller tidigare:

Här tränas mycket vattenvana för att barnet skall lära sig att tycka om att vara under och ovanför vattenytan. Barnen kan inte glida och flyta utan hjälpmedel. I denna grupp så övar man: doppa, blåsa, titta, hoppa, dyka, flyta och glida. När barnen behärskar dessa moment går man in på bentag och armtag.

Målsättning för Nivå 1-gruppen:

Att kunna livrädda sig själv, d.v.s. att om man ramlar i vattnet kunna ta sig tillbaka till kanten på egen hand på djupt vatten. Skall behärska alla grundövningar, kunna hoppa i på djupt vatten, kunna glida med ansiktet i vattnet och flyta på rygg utan flythjälp.

Grundövningar:

Hoppa, doppa, dyka, titta, blåsa, flyta, glida,

Nivå 2, barn födda -14 eller tidigare:

Här kan vi alla grunderna redan men har inte haft någon teknikträning tidigare. Barnen kan glida och flyta utan hjälpmedel, att doppa hela huvudet under vattnet och att hoppa i på djupt vatten är inga problem. I denna grupp så över man: bentag, armtag, ryggsim, att vara i stora bassängen, doppa, blåsa, titta,hoppa, dyka, flyta och glida. Under terminen kommer man även träna en del livräddningsmoment.

Målsättning för Nivå 2-gruppen:

Skall behärska alla grundövningar samt kunna simma 10 meter bröstsim och ryggsim på ett tekniskt riktigt sätt på djupt vatten.

Nivå 3 , barn födda -14 eller tidigare:

Här kan vi alla grunderna redan och vi tränar vidare på saker som vi har lärt oss i Nivå 2-gruppen. Barnen kan glida och flyta utan hjälpmedel, att doppa hela huvudet under vattnet och att hoppa i på djupt vatten är inga problem. I denna grupp så över man: bentag, armtag, ryggsim, att vara i stora bassängen, doppa, blåsa, titta,hoppa, dyka, flyta och glida. Under terminen kommer man även träna en del livräddningsmoment.

Målsättning för Nivå 3-gruppen:

Skall behärska alla grundövningar samt kunna simma 10 meter bröstsim och ryggsim på ett tekniskt riktigt sätt på djupt vatten.

Nivå 4, barn födda -14 eller tidigare:

I denna grupp så kan alla simma minst 10 meter bröstsim och ryggsim på ett tekniskt riktigt sätt på djupt vatten. Vi kan även hoppa från kanten i stora bassängen och är helt orädda för vatten. Barnen i denna grupp är mycket av tiden i stora bassängen där de tränar på att: simma bröst och ryggsim, flyta, trampa vatten, längd och djupdyk, livräddning samt svårare vattenvaneövningar.

Målsättning för Nivå 4-gruppen:

Att kunna simma 50 meter bröstsim, 25 meter ryggsim, flyta med kläder i 2 minuter, trampa vatten i 2 minuter och simma 2 meter under vatten.

Nivå 5, barn födda -14 eller tidigare:

Vi tar märken efterhand som vi har övat på de olika momenten. Vi gör svårare vattenvaneövningar. Vi som går i denna grupp skall ha klarat Järnbojen

Målsättning för Nivå 5-gruppen:

Vidareutveckla sina färdigheter inom simning genom att träna på de olika delmomenten som finns på märkesstegen.

Simskola (Vuxen)

Kontakt

Simskola (Vuxen)

Vuxensimskola

Det finns två olika nivåer: nybörjare och fortsättning.

Nybörjargruppen

kan inte eleverna simma. De är oftast lite försiktiga och lämpligt för denna grupp är att börja på grunt vatten. Under terminens gång så gör man kortare och längre besök i stora bassängen. Man tränar bl.a. vattenvana (grundövningar), bentag och armtag och målet för denna grupp är att gå vidare till fortsättningsgruppen.

Fortsättningsgruppen

skall eleverna kunna simma och bör ha en god vattenvana. Större delen av undervisning är förlagd till stora bassängen men även mellanbassängen används. Här tränar man vidare på bl.a. vattenvanövningarna, bröstsim, ryggsim, livräddning, hopp och dyk.
Målet för dessa eleverna är att tycka simning är roligt och att komma hit som ”vanliga” gäster.

För information om vuxensimskola, ta kontakt med Andy Marshall på tfn. 0430-153 07

Babysim/Småbarnssim

Kontakt

Babysim/Småbarnssim

Babysim15Syskon är välkomna att vara med vid enstaka tillfällen i samråd med instruktören.

Babysim är mysigt och socialt samtidigt som vi ger barnen vattenvana. I våra grupper vill vi att barnen tillsammans med sina föräldrar ska få upptäcka glädjen med och respekten för vatten, samt få göra det i sin egen takt. Självlivräddning och förmågan att självständigt ta sig fram i vattnet är långsiktiga mål. Vägen dit kantas av plask, sång och leenden – hos både barn och vuxna.

Våra grupper är indelade efter ålder. Nybörjare och ”fortsättare” går tillsammans. Många av momenten återkommer från grupp till grupp, så det är aldrig för sent att börja med babysim. Samtidigt som nybörjaren introduceras nya övningar har den vane ”simmaren” nytta av sina tidigare erfarenheter och kan utföra uppgiften mer självständigt.

Vi rekomenderar att barnet är minst 3 månader gammalt när det börjar på babysim då det lilla barnet är känsligt för alla intryck och mår bäst av att vara hemma den första tiden. När barnet är över 3 månader kommer det att orka vara i vattnet längre och kyls inte ner så lätt.