Välkommen till Folkhälsocentrum i Laholm

Bassängtider idag Söndag 17/2: 10.30-15.30. Öppettider i aktivitetsbassängen, ring 0430-153 00.

Gruppförklaring simskola

Gruppförklaring och när barnen skall vara födda för de olika grupperna hösten 2018, våren och sommaren 2019

 

Simskola1

Nivå 1, barn födda -14 eller tidigare:

Här tränas mycket vattenvana för att barnet skall lära sig att tycka om att vara under och ovanför vattenytan. Barnen kan inte glida och flyta utan hjälpmedel. I denna grupp så övar man: doppa, blåsa, titta, hoppa, dyka, flyta och glida. När barnen behärskar dessa moment går man in på bentag och armtag.

Målsättning för Nivå 1-gruppen:

Att kunna livrädda sig själv, d.v.s. att om man ramlar i vattnet kunna ta sig tillbaka till kanten på egen hand på djupt vatten. Skall behärska alla grundövningar, kunna hoppa i på djupt vatten, kunna glida med ansiktet i vattnet och flyta på rygg utan flythjälp.

Grundövningar:

Hoppa, doppa, dyka, titta, blåsa, flyta, glida,

Nivå 2, barn födda -14 eller tidigare:

Här kan vi alla grunderna redan men har inte haft någon teknikträning tidigare. Barnen kan glida och flyta utan hjälpmedel, att doppa hela huvudet under vattnet och att hoppa i på djupt vatten är inga problem. I denna grupp så över man: bentag, armtag, ryggsim, att vara i stora bassängen, doppa, blåsa, titta,hoppa, dyka, flyta och glida. Under terminen kommer man även träna en del livräddningsmoment.

Målsättning för Nivå 2-gruppen:

Skall behärska alla grundövningar samt kunna simma 10 meter bröstsim och ryggsim på ett tekniskt riktigt sätt på djupt vatten.

Nivå 3 , barn födda -14 eller tidigare:

Här kan vi alla grunderna redan och vi tränar vidare på saker som vi har lärt oss i Nivå 2-gruppen. Barnen kan glida och flyta utan hjälpmedel, att doppa hela huvudet under vattnet och att hoppa i på djupt vatten är inga problem. I denna grupp så över man: bentag, armtag, ryggsim, att vara i stora bassängen, doppa, blåsa, titta,hoppa, dyka, flyta och glida. Under terminen kommer man även träna en del livräddningsmoment.

Målsättning för Nivå 3-gruppen:

Skall behärska alla grundövningar samt kunna simma 10 meter bröstsim och ryggsim på ett tekniskt riktigt sätt på djupt vatten.

Nivå 4, barn födda -14 eller tidigare:

I denna grupp så kan alla simma minst 10 meter bröstsim och ryggsim på ett tekniskt riktigt sätt på djupt vatten. Vi kan även hoppa från kanten i stora bassängen och är helt orädda för vatten. Barnen i denna grupp är mycket av tiden i stora bassängen där de tränar på att: simma bröst och ryggsim, flyta, trampa vatten, längd och djupdyk, livräddning samt svårare vattenvaneövningar.

Målsättning för Nivå 4-gruppen:

Att kunna simma 50 meter bröstsim, 25 meter ryggsim, flyta med kläder i 2 minuter, trampa vatten i 2 minuter och simma 2 meter under vatten.

Nivå 5, barn födda -14 eller tidigare:

Vi tar märken efterhand som vi har övat på de olika momenten. Vi gör svårare vattenvaneövningar. Vi som går i denna grupp skall ha klarat Järnbojen

Målsättning för Nivå 5-gruppen:

Vidareutveckla sina färdigheter inom simning genom att träna på de olika delmomenten som finns på märkesstegen.

Uppdaterad den 25 januari 2019 kl 09:59 av Jeanette Bengtsson