Välkommen till Folkhälsocentrum i Laholm

Bassängtider idag Torsdag 28/9: Morgonsim: 06.00-08.00 13.00-19.30

Avgifter

Bad

Priskategori 1 bad 10 bad 30 bad Årskort
Barn och ungdom (2-19 år) 30 kr 245 kr 570 kr 765 kr
Vuxen 55 kr 495 kr 1 150 kr 1 535 kr
Pensionär 40 kr 345 kr 805 kr 1 075 kr
Familj 155 kr 3 070 kr
Familj med friskvårdskort* 2 610 kr

*Priset gäller vid minst 6 månaders giltighetstid kvar på friskvårdskort

 

Folkhälsocentrum & utebad

Priskategori Årskort
Barn 1 040 kr
Vuxen 1 970 kr
Pensionär 1 350 kr
Familj 4 060 kr

Gym

Priskategori Gym Gym inklusive bad
1 gång 60 kr 85 kr
1 gång
* ungdom 15-19 år och pensionär
40 kr 60 kr
10 gånger 535 kr 780 kr
10 gånger
* ungdom 15-19 år och pensionär
365 kr 525 kr
30 gånger 1 245 kr 1 820 kr
30 gånger
* ungdom 15-19 år och pensionär
850 kr 1 220 kr
Årskort 1 660 kr 2 425 kr
Årskort
* ungdom 15-19 år och pensionär
1 135 kr 1 620 kr
Gyminstruktion 45 minuter*
fyllda 15 år eller fyllda 12 år i föräldrars sällskap
325 kr

Massage

Priskategori Pris
Massage 25 minuter 325 kr
Massage 50 minuter 575 kr
Massage 5-kort 1 500 kr
Massage 10 kort 2 800 kr

Verksamheter

Priskategori Pris
Babysim 1 130 kr per termin
Simskola för barn 700 kr per termin
Simskola för vuxna 840 kr per termin

Gruppträning: Vattengymnstik, gym etc.

Priskategori Pris Terminpris
Vuxen 1 gång
100 kr
Hösttermin
965 kr
Ungdom till och med 19 år och pensionär 1 gång
80 kr
Hösttermin
750 kr
Vattengymnastik vuxen drop-in 12 gånger 1 120 kr
Vattengymnastik ungdom till och med 19 år och pensionär drop-in 12 gånger 890 kr

Alla klippkort (ej terminskort) gäller 1 år från försäljningsdatum och är inte personliga.
Priserna gäller från 1 januari 2022 med reservation för prisändringar.

Med pensionär avses person som fyllt 65 år samt person som erhåller sjukersättning eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Person som erhåller sjukersättning eller
aktivitetsersättning skall uppvisa intyg från Försäkringskassan.

Uppdaterad den 10 maj 2023 kl 13:08 av Simon Larsson