Välkommen till Folkhälsocentrum i Laholm

Bassängtider idag Fredag 9/6: 13.00-19.00

Laholms skatepark

Kille på skateboard mitt i ett hopp

Kille på skateboard mitt i ett hopp
Laholms skatepark på 500 kvadratmeter i gjuten betong. Området är indelat för två olika åkstilar med en ”bowl” och en ”street”.

Övrig information om skateparken

  • Ytan är på ca. 500 m² (15×35).
  • Belysningen är tänd till kl. 22.00.
  • Bänkar finns runt rampen.

Regler för säkerhet och trivsel

  • All åkning sker på egen risk – använd hjälm och skydd.
  • Alla åkare med skateboard, inlines och kickbike är välkommen att åka i parken. Motorfordon och cyklar är inte tillåtna.
  • Visa respekt för varandra och ta hänsyn till oerfarna åkare.
  • Grafitti och klotter förstör betongytan och är därför förbjuden.
  • Skateparken är ett alkohol- och drogfritt område.
  • Publik och vilande åkare ska uppehålla sig utanför åkytan.
  • Använd papperskorgarna, så kan ni skejta istället för att plocka skräp.

Skada på anläggningen anmäles till Folkhälsocentrum.