Välkommen till Folkhälsocentrum i Laholm

Bassängtider idag Fredag 9/6: 13.00-19.00

Gruppförklaring simskola

Gruppförklaring och när barnen skall vara födda (2018 eller tidigare) för de olika grupperna våren 2023.

Skylt där det står simskola i bakgrunden bassäng med barn som lär sig simma

Nivå 1:

Inga förkunskaper krävs.

Här tränar vi på att hoppa, doppa, bubbla, glida, flyta samt att vara i stora bassängen efterhand (vattenvana).

Målet är:

Att kunna hoppa, doppa, bubbla, glida och flyta på egen hand.

Nivå 2:

Förkunskap: ska ha klarat målen i nivå 1.

Här tränar vi på självlivräddning i stora bassängen. Vi tränar simning, börjar med arm- och bentag var för sig.

Målen är:

Att själv kunna hoppa från kanten i stora bassängen och ta sig in till kanten igen, 3 gånger. Att själv kunna hoppa från kanten i stora bassängen, lägga sig på rygg och flyta i 5 sekunder och sedan ta sig in till kanten, även detta 3 gånger.

Nivå 3:

Förkunskap: ska ha klarat målen i nivå 1 och 2.

Här tränar vi på tekniskt riktig simning. Tränar både bröstsim och ryggsim.

Målen är:

Att kunna simma 10 meter bröstsim på ett tekniskt riktigt sätt i stora bassängen. Att kunna simma 10 meter ryggsim på ett tekniskt riktigt sätt i stora bassängen.

Nivå 4:

Förkunskap: ska ha klarat målen i nivå 1, 2 och 3.

Här tränar vi på att finslipa den sista tekniken, att simma långt, dyka och trampa vatten.

Målen är:

Att kunna simma 50 meter bröstsim i stora bassängen. Att kunna simma 25 meter ryggsim i stora bassängen.

Nivå 5:

Förkunskap: ska ha klarat målen i nivå 1, 2, 3 och 4.

Här fortsätter vi att träna på simning och livräddning.

Målen är:

Att kunna simma 200 meter, varav 150 meter bröstsim och 50 meter ryggsim. Att kunna rädda en nödställd person i vattnet.

12-16 år

Är du eller ditt barn 12 – 16 år men inte klarat simningen i skolan är denna nya simgrupp något för dig/er.
Här är målet att bli godkänd i simning för att få betyg i skolan.
I slutet av terminen får man ett papper man kan lämna in till sin idrottslärare.
I läroplanen för grundskolan finns simning med som ett kunskapskrav för årskurs 6 i ämnet Idrott och hälsa.
Det framgår att elever i årskurs 6 ska kunna simma 200 meter för att bli godkända i ämnet.
200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Uppdaterad den 22 december 2022 kl 11:53 av Simon Larsson